Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter ย Gea Smit

ย Secretarisย  Lia van Laarhoven

Vice-voorzitterย Trudy Mulder

Penningmeester Nahla Ali

Ik ben Nahla Ali, ik ben moeder van 2 kinderen, kom uit Egypte en woon al 17 jaar in Nederland. Ik zet me graag in voor de NAVTC omdat ik het beeld dat mensen hebben van vrouwen in het algemeen en allochtone vrouwen in het bijzonder, positief wil beรฏnvloeden. Bovendien wil ik een bijdrage leveren aan de integratie (van minderheden, Arabische mensen, vrouwen, allochtonen, vluchtelingen, buitenlanders) en aan het respect voor elkaar.

Overige bestuursleden: ย  Kawther Al Baz, Joan Wolthers

De NAVTC is een stichting en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 50260855.

De bestuursleden en de commissieleden werken onbezoldigd, de NAVTC heeft geen winstoogmerk. Kosten voor de diverse activiteiten worden betaald door de deelnemers hieraan; voor sommige activiteiten proberen we een sponsor te vinden of financiele ondersteuning van de gemeente.

Jaarlijks wordt een begroting en financieel verslag gemaakt, evenals een jaarplan.

Het jaarplan van 2020 vindt u hier: jaarplannavtc-2017