Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter  Mariette Verdaasdonk

Ik heb een aantal jaren in het Midden Oosten gewoond en de Arabische cultuur is een onderdeel van mijn leven geworden. De navtc draag ik een warm hart toe, omdat zij streeft naar verbinding tussen mensen van verschillende achtergronden en gewoon heel veel leuke activiteiten organiseert.

 Secretaris  vacant

Vice-voorzitter Kawther Al-Baz

Ik ben Palestijnse van afkomst ik woon 34 jaar in Nederland, ik ben moeder van drie kinderen. Ik wil me graag inzetten voor deze stichting omdat ik denk dat ik hiermee een bijdrage kan leveren aan de integratie en het verbeteren van de wederzijdse beeldvorming.

Penningmeester Nahla Ali

Ik ben Nahla Ali, ik ben moeder van 2 kinderen, kom uit Egypte en woon al 17 jaar in Nederland. Ik zet me graag in voor de NAVTC omdat ik het beeld dat mensen hebben van vrouwen in het algemeen en allochtone vrouwen in het bijzonder, positief wil beïnvloeden. Bovendien wil ik een bijdrage leveren aan de integratie (van minderheden, Arabische mensen, vrouwen, allochtonen, vluchtelingen, buitenlanders) en aan het respect voor elkaar.

Overige bestuursleden:  Noura Ahmed, Lia van Laarhoven en Truus Mulder

De NAVTC is een stichting en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 50260855.

De bestuursleden en de commissieleden werken onbezoldigd, de NAVTC heeft geen winstoogmerk. Kosten voor de diverse activiteiten worden betaald door de deelnemers hieraan; voor sommige activiteiten proberen we een sponsor te vinden of financiele ondersteuning van de gemeente.

Jaarlijks wordt een begroting en financieel verslag gemaakt, evenals een jaarplan.

Het jaarplan van 2017 vindt u hier: jaarplannavtc-2017