Voorlichting Arabische cultuur

Doel:

De wereld is aan het veranderen. Er zijn steeds meer mensen met een andere culturele achtergrond in Nederland. Dit betekent ook iets voor hoe wij met elkaar omgaan.

Wat weten wij van elkaar, wat denken wij van elkaar te weten ? Aan het onderwijs wordt gevraagd om een bijdrage te leveren aan actief wereldburgerschap van kinderen. Door kennis te maken met de Arabische cultuur leren kinderen de verschillen en overeenkomsten kennen tussen culturen. Deze kennis is belangrijk om meer begrip en respect voor elkaar te hebben.

De Nederlands Anderstalige Vriendschaps stichting voor Taal en Cultuur (NAVTC),wil kinderen de mogelijkheid geven om kennis te maken met de Arabische cultuur, door middel van een interactieve voorlichting.

Punten van aandacht zijn:

  • Non-verbale communicatie; in de Nederlandse cultuur is het belangrijk om iemand aan te kijken, of een hand te geven uit beleefdheid en respect. Hoe zit dit in andere culturen. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende culturen
  • Welke feesten zijn gebruikelijk in de Arabische cultuur, bijv. suiker- en offerfeest. Waarom wordt dit gevierd en wat gebeurt er allemaal tijdens die
  • Wat zijn de gebruiken in Nederland en hoe zit dat in andere culturen. Waarom is reinheid zo belangrijk.
  • Wat is een Moskee en wat doe je daar? Wie komen daar en wanneer?
  • Eten moslims anders? En waarom?
  • Dragen alle vrouwen een hoofddoek? Waarom wel en waarom niet?
  • Positie man/vrouw

Voor wie:

Leerlingen: basisonderwijs, jongeren van de middelbare onderwijs en beroepsonderwijs. De voorlichting kan op maat gemaakt worden voor andere groepen.

Door wie:

Dit bezoek wordt begeleid door vrijwilligers van de Nederlandse Anderstalige Vriendschapsstichting voor Taal en Cultuur.

Contactpersoon is Kawther Albaz.

Opgave via navtc@hotmail.nl

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met tel: 0685425219.

Waar: De voorlichting kan eventueel in een Moskee gegeven worden, met een rondleiding.

Wanneer: In overleg