Doel NAVTC

Ontstaan en doelstelling NAVTC

De Nederlands Arabische Vriendschapsstichting voor Taal en Cultuur wil Arabische mensen kennis laten maken met de Nederlandse taal en cultuur en mensen uit andere culturen kennis laten maken met de Arabische taal en cultuur. Dit creëert een wederzijdse positieve sfeer, waardoor contact en integratie van mensen uit verschillende culturen in Assen op een ongedwongen manier wordt gestimuleerd.

De NAVTC is een stichting voor mensen van alle nationaliteiten, met interesse voor ontmoeting, taal en cultuur. De stichting is in 2010 opgericht door enkele Arabische vrouwen, die startten met het aanbieden van een cursus Arabisch. In korte tijd namen de activiteiten toe en ontstond de Nederlands Arabische Vriendschapsstichting voor Taal & Cultuur.

De NAVTC heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Daarnaast zijn er diverse commissies die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteiten die genoemd worden op deze website. Bij het organiseren van activiteiten zoeken we actief naar samenwerking met andere organisaties in Assen zoals wijkcentra, maatschappelijke en culturele organisaties en sportverenigingen.

De hoofddoelstelling van de NAVTC is contact tussen en integratie van mensen met verschillende culturele achtergronden.

Dit willen we bereiken door middel van:

  • Stimuleren van de participatie en de integratie van Arabische inwoners van Assen in de Assense samenleving door actief mee te doen aan allerlei activiteiten.

  • Door de thema’s taal en cultuur te bespreken wordt de vriendschapsband versterkt tussen mensen met de Nederlandse, Arabische en andere nationaliteiten in Assen.
  • Door het aanbieden van activiteiten rondom taal en cultuur wil de NAVTC een grote groep mensen bereiken. Deze doelgroep moet uiteindelijk zelf zorgen voor een wederzijdse positieve beeldvorming.

Door mensen kennis te laten maken met de Arabische taal en cultuur wordt een positieve sfeer gecreëerd. De acceptatie van elkaar wordt vergroot, dit zorgt voor meer begrip voor elkaar en brengt culturen dichter bij elkaar.

Er bestaan over en weer vooroordelen. Deze maken we bespreekbaar  en worden daardoor weggenomen als mensen gezamenlijk aan activiteiten deelnemen. Want pas dan leren wij elkaar kennen en zo kunnen we samen verder nadenken over onze beelden over elkaar. Verder worden mensen meer open naar elkaar toe en worden angsten overwonnen. Door het organiseren van verschillende activiteiten willen wij werken aan het behalen van onze doelstelling.